Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Stoflaboratorium Staatsmijn Hendrik

 

Onderstaande foto: familie van der Woude-Boers in de Pelikaanstraat 19 Heerlen

Loopbaan Johan van der Woude (1919-1997).
Dienstplichtig korporaal bij het Bataljon Geneeskundige Troepen van 2-10-1939 tot
27-7-1946, laatstelijk dienende bij het zesde Eskadron van de Cavalerieschool, Prins Willem
III Kazerne in Amersfoort. Johan is op 27-7-1946 medisch ongeschikt verklaard conform art.
107a van het tijdelijk Militair Keuringsreglement en kon daarom niet uitgezonden worden
naar Nederlands-IndiŽ voor deelname aan de Politionele Acties. Deze medische afkeuring
kwam goed uit omdat zijn schoonmoeder met drie dochters was vrij gekomen uit een Japans
interneringskamp in Nederlands IndiŽ en terug zou keren naar Nederland en voor ongeveer
een jaar in kwam wonen bij Johan en Tineke van der Woude-Boers in de Pelikaanstraat 19 in
Heerlerheide. Terugkeren naar Nederland werd pas toegestaan als men onderdak had
gevonden.
Werknemer van het Roode Kruis Hulpkorps (stamboeknummer 1127) van 20-5-1945 tot
14-7-1945 en vooral aktief in Rotterdam-Zuid. Zijn herinneringen heeft hij vastgelegd in een
dagboekje. Dit dagboekje is op 25 juni 1997 geschonken aan de Afdeling Handschriften van
het Gemeentearchief Rotterdam.
Medisch laborant bij het Academisch Ziekenhuis van Groningen. Door het AZG op tijdelijke
basis uitgeleend ( begeleid door prof. Brinkman) om in Limburg een medisch instituut op te
zetten voor het keuren van mijnwerkers op arbeidsongeschiktheid m.b.t. de longziekte
silicose/stoflongen; dit tijdelijke verblijf in Limburg werd definitief. Het Academisch
Ziekenhuis Groningen heeft (direct en indirect) een belangrijke rol gespeeld in de levens van
meerdere generaties Van der Woude.
Chef van het laboratorium van de Medische Dienst der Gezamelijke Steenkolenmijnen te
Heerlen-Treebeek (1941-1966). De lagere school (openbare nutsschool) van de kinderen lag
naast de medische dienst (http://www.limburgsemijnen.nl/Longinstituut.html).
Op 31 december 1942 richtten dr. Creyghton, chef van de bovengenoemde medische dienst,
dr. Kreiken, medisch adviseur van het Algemeen Mijnwerkers Fonds (AMF) en dr. Fortuin
met succes een schriftelijk verzoek aan de directeur van het Arbeidsbureau in Heerlen om
Johan vrijgesteld te krijgen van uitzending naar Duitsland voor het verrichten van
oorlogsarbeid.
Secretaris van het Gewest Limburg van de Partij van de Arbeid (PvdA) van 1946 tot 1965; hij
was de eerste na-oorlogse PvdA-secretaris van het Gewest Limburg. De voorzitter van het
Gewest Limburg (en van 1965 tot 1969 ook landelijk PvdA-voorzitter) was zijn goede vriend
dr. J.G.H. Tans uit Maastricht; veel vakanties werden samen doorgebracht (op Terschelling en
aan het Gardameer in ItaliŽ) en op eerste Kerstdag, de verjaardag van Tineke van der
Woude-Boers, was het hele gezin Tans te gast in de Ovidiusstraat 18 in Heerlen. Dan werden
er lachfilms gedraaid in de kelder,met behulp van het 16-mm filmapparaat van de PvdA. Of er
werden langspeelplaten gedraaid van Toon Hermans.
In die dagen was het een zeer grote opgave om als socialist actief te zijn in het
aards-conservatieve Rooms Katholieke Limburg; de sfeer was vaak zeer vijandig (getuige het
Bisschoppelijk Mandement van 1954). Tans was Rooms Katholiek en had het dus zwaar te
verduren en Johan is twee keer door zijn werkgever op staande voet ontslagen; dit werd dan
weer ongedaan gemaakt door het ingrijpen van Willem Drees; dit was mogelijk dankzij het
aandeel van de Nederlandse Staat in de Staatsmijnen.
Onbezoldigd medewerker van het Bureau voor Arbeidsrecht van het Nationaal Verbond van
Vakverenigingen (NVV).
Lid van de Gemeenteraad van Heerlen (1954-1966) en Wethouder van Heerlen (1962-1966).
Voorzitter van de Sportraad van Heerlen. In zijn bestuursperiode werden de Wereldkampioenschappen
wielrennen op de weg voor beroepsrenners in Heerlen gehouden (1967); Eddy
Merckx versloeg toen Jan Jansen.
Lid van Provinciale Staten van Limburg (1954-1978) en Lid van het College van
Gedeputeerde Staten van Limburg (1966-1978); hij was de eerste PvdA Gedeputeerde in
Limburg.
Lid en plaatsvervangend voorzitter van het voormalig Bestuur van Ziekenhuis Maastricht
(1977-1982).
Mede-oprichter, vice-voorzitter en voorzitter van de Stichting Verpleeghuizen Heerlen
(VKH).
Waarnemend Burgemeester van Elsloo tot de opheffing van de gemeente in 1981, als gevolg
van een gemeentelijke herindeling die Johan van der Woude als Gedeputeerde zelf had
voorbereid.
Erepenning der Provincie Limburg, d.d. 7 juni 1978.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Koninklijk Besluit d.d. 11 mei 1978, nr.3